Servicii

Înființări, modificări și autorizări de:

 • Societăți comerciale (S.R.L., S.A., S.R.L.-D).
 • Întreprinderi Individuale (I.I.) și Întreprinderi Familiare (I.F.)
 • Persoană fizică autorizată (P.F.A.)
 • Asociații de proprietari
 • Asociații și fundații non-profit
 • Cluburi sportive
 • Închidere, deschidere și autorizarea punctelor de lucru
 • Suspendarea, dizolvarea și radierea societăților
 • Înregistrare mentiuni Oficiul Registrului Comerțului
 • Cesionări părți sociale
 • Intermedierea detașării muncitorilor în Uniunea Europeană (formulare A1)
 • Reprezentarea clienților la anumite instituții, bănci sau în alte locații
 • Întocmire acte de intermediere
 • Întocmire declarație INTRASTAT

Servicii în domeniul resurse umane:

 • Dosare personal
 • Hotarare AGA
 • Întocmire contract de muncă
 • Fișă de post
 • Depunere declarații 112
 • Stat salarii
 • Regulament de ordine interioară
 • Întocmire adeverințe
 • Acte adiționale
 • Gestionare Revisal
 • Calcul salarii

Tehnoredactare acte:

 • Act constitutiv
 • Hotarare AGA
 • Contract de închiriere
 • Contract de comodat
 • Contract de cesiune
 • Act adițional
 • Intocmirea si depunerea dosarului pentru inregistrarea in Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI)
 • Intocmirea si depunerea dosarului pentru obtinerea Certificatului de Inregistrare in Scopuri de T.V.A
 • Inregistrarea emblemei
 • Fiscalizarea casei de marcat
 • Achizitionare Registru de Evidenta Fiscala
 • Achizitionare Registru Unic de Control
 • Achizitionare Registru Jurnal
 • Achizitionare Registru Inventar
 • Achizitionare Registru Incasari si Plati
 • Obtinere semnatura electronica
 • Obtinere certificate constatatoare
 • Obtinere Cazier Fiscal
 • Cont SEAP

 • Obtinere si instalare certificate SEAP
 • Administrare cont SEAP